Villkor

Välkommen till vulkancasinosverige.top. Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår webbplats. Genom att använda vår webbplats accepterar du samtliga villkor och förpliktar dig att följa dem. Om du inte godtar villkoren, vänligen lämna webbplatsen

Användning av Innehåll

Innehållet på denna webbplats är endast avsett för allmän information. Allt material tillhör vulkancasinosverige.top och får inte användas, kopieras eller distribueras utan föregående skriftligt tillstånd från oss.

Vi ansvarar inte för felaktigheter eller opålitlighet i innehållet och du samtycker till att använda det på egen risk.

  • Du är ansvarig för att ha rätt tillgång och utrustning för att använda webbplatsen
  • Du samtycker till att inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta eller på annat sätt påverka vår webbplats
  • Du samtycker till att inte använda webbplatsen för något otillåtet eller olagligt ändamål
  • Du samtycker till att inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller dess servrar.

Ansvarsfriskrivning

Vi strävar efter att hålla webbplatsen tillgänglig och fungerande, men vi kan inte garantera att den kommer att vara oavbruten eller felfri. Vi ansvarar inte för eventuella avbrott eller fel som kan uppstå på webbplatsen.

Vi ansvarar inte heller för innehållet på externa webbplatser som kan länkas från vår webbplats eller de tjänster som erbjuds av tredje part på vår webbplats. Eventuella transaktioner som du genomför med tredje parter är föremål för deras villkor och ansvar.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort innehåll, funktioner eller tjänster på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

Immateriella Rättigheter

Allt material på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik och logotyper, är skyddat av upphovsrättslagar och andra immateriella rättigheter. Du får inte använda vårt material utan vårt skriftliga tillstånd.

  • Du samtycker till att inte kopiera, reproduera eller distribuera vårt material på något sätt
  • Du samtycker till att inte anpassa, ändra eller skapa härledda verk baserade på vårt material
  • Du samtycker till att inte använda vårt material på något sätt som kan kränka andras rättigheter eller orsaka skada.

Sekretess

Vår sekretesspolicy reglerar vår hantering av personuppgifter. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen och samla in statistik. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies enligt vår cookiepolicy.